Πράσινο φως για τον κόμβο Επισκοπικού στην Ε. Ο. Ιωαννίνων – Άρτας

Τρί, 14/03/2023 - 12:46

Με την ανακήρυξη χθες της εταιρείας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου, δόθηκε το πράσινο φως για το έργο «κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας (θέση Επισκοπικό), ένα έργο προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ.

Tο έργο αποτελεί συνέχεια των άλλων κόμβων που ήδη έχουν κατασκευαστεί ή έχουν προγραμματιστεί στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής οδού μέχρι τη διασταύρωση της Εγνατίας οδού, προκειμένου να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.

Στην περιοχή Επισκοπικού πρόκειται να κατασκευαστούν δύο κυκλικοί κόμβοι, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ο καθένας, έργα βελτίωσης του παράπλευρου οδικού δικτύου, ως επίσης υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανέδειξε στη χθεσινή της συνεδρίαση προσωρινούς αναδόχους για διάφορα άλλα έργα, μεταξύ των οποίων και το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού 248.000 ευρώ.