Την επαναφορά βασικών σημείων της προκήρυξης σε διαβούλευση και τρίμηνη τουλάχιστον παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών ζήτησε από τον υπουργό Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) με κατεπείγον αίτημά του.

Την ίδια στιγμή, μάλιστα, πληροφορίες του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR αναφέρουν, ότι ορισμένοι εισαγωγείς (επίσημοι διανομείς λεωφορείων) έχουν ήδη υποβάλει προδικαστική προσφυγή εναντίον συγκεκριμένων όρων του διαγωνισμού ή προτίθενται να προσφύγουν τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, ο ΣΕΑΑ απευθυνόμενος στον υπουργό Μεταφορών ζητά να τεθεί προς διαβούλευση το μέρος της προκήρυξης που αφορά στις ειδικές υποχρεώσεις, καθώς αυτό δεν είχε γίνει γνωστό και πολλά σημαντικά ζητήματα χρήζουν επεξηγήσεων/ συμπληρώσεων και να δοθεί τρίμηνη, τουλάχιστον, προθεσμία κατάθεσης προσφορών, καθώς ζητήματα όπως η 15-ετής κάλυψη συντήρησης είναι πρωτότυπα, ακόμη και στους κατασκευαστικούς οίκους αστικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα να απαιτείται ανάλογος χρόνος επεξεργασίας και προετοιμασίας των προσφορών.

Από την πλευρά τους, οι προσφεύγοντες στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) προδικαστικά διανομείς λεωφορείων πιστεύουν ότι ορισμένοι όροι του διαγωνισμού είναι πρωτόγνωροι ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση του προμηθευτή να υποβάλλει κοστολογημένο πρόγραμμα συντήρησης των λεωφορείων για 12 χρόνια με ξεχωριστή αναφορά στη δαπάνη ανταλλακτικών και στις εργατοώρες κ.α.