Τροχοί & TIR

Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των αυτόνομων λεωφορείων

Εγκρίθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων η διαδρομή αυτόνομων οχημάτων κατά την πιλοτική λειτουργία στα πλαίσια του έργου AVINT και του έργου SHOW από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δ. Τρικκαίων,
Πέμπτη 21/09/2023 - 09:59
Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκρίθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων η διαδρομή αυτόνομων οχημάτων κατά την πιλοτική λειτουργία στα πλαίσια του έργου AVINT και του έργου SHOW από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δ. Τρικκαίων, «e-Trikala».

Η διαδρομή αφορά στην κατηγορία αυτόνομων οχημάτων και όχι των αυτοματοποιημένων ρομποτικών συστημάτων.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ).

3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της οριζόντιας σήμανσης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου.

PreviousNext