Τροχοί & TIR

Σεμινάριο ADR για ΣΑΜΕΕ

Διοργανώνεται από το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Δευτέρα 27/05/2024 - 14:48
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα διοργανώσει Διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID στις 01-05 Ιουλίου 2024 διάρκειας 40/44 ωρών.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παροχή στους υποψηφίους των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τη Χερσαία Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ, για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, έπειτα από τις οποίες χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Όπως είναι ίσως γνωστό, ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αποφυγή κινδύνων, εγγενών, σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον. 

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. είναι Φορέας Εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Οδικής – Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ορισμένος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ).

Για εγγραφή στο πρόγραμμα, επισκεφθείτε το website του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ: (https://e-learning.ntua.gr) ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR/RID, όπου και συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση (προς διευκόλυνσή σας: https://e-learning.ntua.gr/programs/training-adr-rid-safe-land-transportation-of-dangerous-goods-consultants/).

Επικοινωνία: Τηλ.: 2107723618 και email: dgsaedu@mail.ntua.gr 

PreviousNext