Ξεκινά από 30 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή του νέου μέτρου της ηλεκτρονικής διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανέλεγκτων οχημάτων από ΚΤΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.4530 (ΦΕΚ 59 Α/ 30.3.2018). Ειδικότερα, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, το όποιο επιβάλλεται από το υπουργείο Μεταφορών και βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση, στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται αν παρέλθουν έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, ή έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία τα οχήματα υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.

Να σημειωθεί επίσης, ότι το πρόστιμο θα επιβάλλεται κάθε φορά που θα προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού.

Πέρα όμως από το παραπάνω πρόστιμο, προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο κατά τη διαδικασία στα ΚΤΕΟ με την μορφή παραβόλου εκπροθέσμου ελέγχου ΚΤΕΟ, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 10€ έως 140€ ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και την κατηγορία οχήματος.

Με αφορμή την εφαρμογή του μέτρου αυτού από το τέλος του Σεπτέμβρη, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να ελέγξουν άμεσα τις προθεσμίες ελέγχου του οχήματός τους και εφόσον κρίνεται σκόπιμο να σπεύσουν άμεσα να κλείσουν ΡΑΝΤΕΒΟΥ με το ΚΤΕΟ επιλογής τους.