Στην Industria Italiana Autobus τα 200 αστικά CNG του διαγωνισμού

Τετ, 26/04/2023 - 16:31
φωτό: Industria Italiana Autobus

Το Τμήμα 2 του διαγωνισμού για την προμήθεια 200 απλών αστικών οχημάτων 12 μέτρων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI κέρδισε η Industria Italiana Autobus S.P.A..

Όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας Industria Italiana Autobus S.P.A. είναι αποδεκτή και λαμβάνει βαθμολογία 130,50 μονάδες.