Δώδεκα συνολικά πλοία θα εκτελούν δρομολόγια από την 01η-03-2021 έως και την 31η-03-2021 στη γραμμή Ρίου - Αντιρρίου ως εξής:

i) Από ώρα 07:00 έως ώρα 15:00 ανά τριάντα λεπτά από τρία πλοία. Από ώρα 15:00 έως ώρα 23:00 ανά είκοσι λεπτά από τέσσερα πλοία πλην Σαββάτου, όπου θα εκτελούνται από τρία πλοία ανά τριάντα λεπτά [ τέταρτο πλοίο ρεπό]. Από ώρα 23:00 έως ώρα 07:00 ανά μία ώρα και τριάντα λεπτά από ένα πλοίο.

ii) Οι βάρδιες των πλοίων κατανέμονται σε τρία πλοία πρωινά, τέσσερα ή τρία πλοία απογευματινά, ένα πλοίο νυχτερινό, ένα πλοίο ελεύθερο και τρία πλοία ρεπό ως εξής: πρωινά πλοία 07:00-15:00, απογευματινά πλοία 15:00-23:00, νυχτερινό πλοίο 23:00-07:00.

2. Δεν εκτελούνται δρομολόγια καυσίμων, οχληρών και γενικά επικίνδυνων φορτίων.

3. Επίσης, γνωρίζεται ότι:

i. Σε περίπτωση έκτακτης επείγουσας μεταφοράς τα δρομολόγια ρυθμίζονται κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής με άμεση αναχώρηση του Ε/Γ-Ο/Γ που βρίσκεται στην προβλήτα.

ii. Σε περίπτωση αυξημένης κίνησης τα δρομολόγια εκτελούνται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα κατά την κρίση του Κ.Λ. Πάτρας/Α΄ Λ/Τ Ρίου.