Τα σχέδια των αυτοκινητοβιομηχανιών να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου

Σάβ, 29/10/2022 - 08:45

Καθώς οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν έκτακτα μέτρα για τη μείωση της βιομηχανικής χρήσης του φυσικού αερίου και την αύξηση των επιπέδων φυσικού αερίου στην αποθήκευση, οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη εντείνουν τις προσπάθειές τους για μείωση της χρήσης ενέργειας. Η ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) έχει κάνει μια επισκόπηση ορισμένων από τις βασικές δράσεις που έχουν αναλάβει τα μέλη της βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας τα τελευταία χρόνια: Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη δράση που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής αυτοκινήτων τα τελευταία 15 χρόνια. Πράγματι – παρά την αυξημένη πολυπλοκότητα της παραγωγής οχημάτων – η συνολική κατανάλωση ενέργειας από την παραγωγή αυτοκινήτων έχει μειωθεί κατά 23% τα τελευταία 15 χρόνια, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της ACEA.

Πιθανές απώλειες παραγωγής: Ενώ οι ελλείψεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδιαίτερα εκείνες που επηρεάζουν τους ημιαγωγούς (τσιπάκια), συνεχίζουν να διαταράσσουν τις παγκόσμιες βιομηχανικές δραστηριότητες και να περιορίζουν την παραγωγή, η προσοχή τώρα των Ευρωπαίων στρέφεται στις επιπτώσεις της διακοπής της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της S&P Global Mobility, οι πιθανές απώλειες παραγωγής από εργοστάσια παραγωγής στην Ευρώπη θα μπορούσαν να φτάσουν πάνω από 1 εκατομμύριο μονάδες ανά τρίμηνο, ξεκινώντας από το τέταρτο τρίμηνο του 2022 έως ολόκληρο το 2023.

Η τριμηνιαία ευρωπαϊκή παραγωγή ελαφρών οχημάτων είχε προβλεφθεί να κυμανθεί μεταξύ 4 και 4,5 εκατομμυρίων μονάδων, με την αναμενόμενη μέτρια ανάπτυξη. Ωστόσο, με πιθανούς περιορισμούς λόγω του ενεργειακού δελτίου, η παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί σε 2,75 - 3 εκατομμύρια μονάδες ανά τρίμηνο.

Οι εναλλακτικές λύσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών

·         Αντικατάσταση σταθμών συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με φυσικό αέριο με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. πιλοτικοί σταθμοί θέρμανσης που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια για την τήξη αλουμινίου)

·         Ανάπτυξη σχεδίων για τη μεταφορά υδρογόνου σε μονάδες παραγωγής

·         Αναζήτηση σημείων για ηλιακούς συλλέκτες

·         Αλλαγή της λειτουργίας μετατροπής airlock από καθαρό αέρα σε ανακυκλωμένο αέρα

·         Μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος

·         Μείωση του χρόνου που η βαφή διατηρείται ζεστή – μια διαδικασία που μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 40% της ζήτησης φυσικού αερίου

Τεχνικές εναλλακτικές λύσεις

·         Επενδύσεις σε ηλιακή, γεωθερμική και ενέργεια υδρογόνου για μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο

·         Επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας

·         Μετάβαση από το φυσικό αέριο στην ηλεκτρική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μετατόπιση της παραγωγικής ικανότητας

·         Ανακατανομή της παραγωγής οχημάτων σε παράκτιες ζώνες της Ευρώπης που έχουν πρόσβαση σε προμήθειες αερίου που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης

·         Αποκέντρωση των διαδικασιών θέρμανσης