Τα στοιχεία ταυτότητας στο υπ. Μεταφορών

Πέμ, 20/04/2023 - 12:36

Εγκρίθηκε η διάθεση των Στοιχείων Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης τα στοιχεία θα αντλούνται με δύο μεθόδους:

- Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας

- Αναζήτηση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο.

Η διάθεση στο υπ. Μεταφορών της διαδικτυακής υπηρεσίας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.