Τροποποιείται η νομοθεσία για εκπαιδευτές και σχολές υποψήφιων οδηγών

Δευ, 29/05/2023 - 12:04
εκπαιδευτικό φορτηγό

Τη σύσταση επιτροπής για την τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 208/2002 αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς.

Το π.δ. 208/2002 είναι αυτό που ορίζει το πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, τη λειτουργία των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Με την τροποποίησή του θα καθοριστούν τα εξής:

Η σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος για το πλαίσιο που θα διέπει το επάγγελμα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, τη λειτουργία των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), καθώς και των ποινών που επιβάλλονται.

Η σύνταξη σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης για την κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και τον καθορισμό των διοικητικών κυρώσεων ανάλογα με την κάθε παράβαση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, για τις Σχολές/ Κέντρα Π.Ε.Ι. και τους Διευθυντές Σπουδών αυτών, που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Σχολών/ Κέντρων Π.Ε.Ι. και των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης.

Η επιτροπή που θα αναλάβει την τροποποίηση του π.δ. 208/2002 με τα παραπάνω είναι 8μελης και αποτελείται από:

1. Δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους αναπληρωτές τους.

2. Δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, με τους αναπληρωτές τους.

3. Έναν εκπρόσωπο από το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν εκπρόσωπο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) με τον αναπληρωτή του.

5. Έναν εκπρόσωπο από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) με τον αναπληρωτή του. 

6. Έναν εκπρόσωπο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) με τον αναπληρωτή του.

Χρέη γραμματέα της εν λόγω επιτροπής θα εκτελεί ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του.