Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας από την 20:00 ώρα σήμερα (08-11-2012) αίρεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην Κοιλάδα των Τεμπών, δεδομένου ότι οι εργασίες καθαρισμού - συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας ολοκληρώθηκαν συντομότερα από την αρχικώς καθορισθείσα ημερομηνία.

Κατά συνέπεια από 20:00 ώρα σήμερα (08-11-2012) θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Κοιλάδα των Τεμπών.