ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Μ1 Σε όλους
Μ2-Μ3 ΑΣΤΙΚΑ ΟΧΙ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Σε όλους
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Σε όλους
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σε όλους
ΣΧΟΛΙΚΑ Σε όλους
ΦΟΡΤΗΓΑ < 3.5τ Ν1 Σε όλους
Ν2 Σε όλους
Ν3 Σε όλους

Κατηγορία Μ2: Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός του οδηγού με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Κατηγορία Μ3: Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός του οδηγού με μέγιστη μάζα άνω των 5 τόνων.

Κατηγορία Ν2: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 3.5 και έως 12 τόνους.

Κατηγορία Ν3: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 12 τόνων.

* Εκτός και αν είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση της γεν. Αντιπροσωπείας ότι το συγκεκριμένο όχημα εξαιρείται της υποχρέωσης εφοδιασμού με ζώνη.

** Αυτονόητο είναι ότι στα οχήματα που δεν φέρουν ζώνες (και δεν υποχρεούνται να φέρουν), δεν αποτελεί παράπτωμα ή μη χρήση τους, ενώ όταν φέρουν ζώνες (ασχέτως αν υποχρεούνται ή όχι) οι χρήστες υποχρεούνται να τις χρησιμοποιούν.