Τροχοί & TIR

Αναβάθμιση Δημόσιων Συμβάσεων κατασκευής έργων με 70 προδιαγραφές

Με την έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες, το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προχωρεί στην επικαιροποίηση των Ελληνι
Κοινοποίηση στα Social Media

Με την έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες, το υπ. Υποδομών και Μεταφορών προχωρεί στην επικαιροποίηση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ: 2009, θέμα το οποίο αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων.

Να σημειωθεί ότι η χώρα μας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ - TOOLKIT I (OECD Competition Assessment Reviews, Greece/Sector: Building Materials, σελ. 328, No 12-15).

Με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 70 Τεχνικών Προδιαγραφών, της δημόσιας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Μετά τα παραπάνω και με απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, γίνεται αντικατάσταση της παρ. 5 της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β΄ 1437), ως ακολούθως:

«Η παρούσα απόφαση (αρ. 102843 ΦΕΚ 5234/Β/20) καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».

PreviousNext