Τροχοί & TIR

Η ολοκλήρωση του άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Προς δημοπράτηση προωθούνται τα έργα κατασκευής των οδικών τμημάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως έργο Εθνικού Επιπέδου.
Κοινοποίηση στα Social Media

Προς δημοπράτηση προωθούνται τα έργα κατασκευής των οδικών τμημάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως έργο Εθνικού Επιπέδου.

Πρόκειται για τα ακόλουθα οδικά τμήματα:

- Παράκαμψη Χαλκηδόνας, μήκους 6,34 χλμ. που περιλαμβάνει τους νέους Ανισόπεδους Κόμβους (Α/Κ) Ελεούσας και Χαλκηδόνας.

- Παράκαμψη Γιαννιτσών, μήκους 8,91 χλμ., που περιλαμβάνει και τους νέους Α/Κ Γιαννιτσών και Παραλίμνης.

- Μαυροβούνι - Έδεσσα, μήκους 9,42 χλμ., που περιλαμβάνει και τον νέο Ανισόπεδο Κόμβο Ριζαρίου, τον κλάδο 1 του Α/Κ Μαυροβουνίου καθώς και τη σύνδεση με τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο της Περιφερειακής οδού Έδεσσας.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής των ως άνω νέων τμημάτων με τους ως άνω νέους Ανισόπεδους Κόμβους, συνολικού μήκους 24,67 χλμ. και σε συνδυασμό με τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα Παράκαμψης Πελλαίας χώρας και Μελίσσι - Μαυροβούνι συνολικού μήκους 27,65 χλμ., θα απαιτήσει την ενιαία λειτουργία του συνόλου του άξονα (μήκους 52,32 χλμ.) βασισμένη στα σύγχρονα λειτουργίας και συντήρησης των οδικών υποδομών, ώστε αφενός να εξυπηρετήσει τους πολίτες, αφετέρου θα διευκολύνει την μετακίνηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, προς τον λιμένα της Θεσσαλονίκης και την υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπλέον, θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης, αλλά και θα εξασφαλίσει μια πιο ασφαλή διέλευση των οχημάτων, εφόσον αυτά δεν θα διέρχονται πλέον μέσω των πόλεων των Γιαννιτσών και της Χαλκηδόνας.

Το αντικείμενο μελέτης και κατασκευής των νέων τμημάτων Παράκαμψης Χαλκηδόνας, Παράκαμψης Γιαννιτσών και Μαυροβούνι - Έδεσσα, του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 24,67 χλμ., αφορά σε κλειστό αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με διαχωρισμό των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας στη νησίδα, συμπεριλαμβάνοντας, πέρα από τη βασική αρτηρία, το σύνολο των επί μέρους οδικών έργων, ήτοι των παράπλευρων οδών με τα έργα αποκατάστασης του τοπικού δικτύου και όλες τις απαραίτητες κυκλοφοριακές συνδέσεις.

Το σύνολο των παραπάνω οδικών τμημάτων μήκους 52,32 χλμ., που αποτελούν τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα, θα προωθηθεί για δημοπράτηση εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως έργο Σύμπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Άξονας Εθνικού Επιπέδου

Για τον χαρακτηρισμό του έργου ως Εθνικού Επιπέδου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη - Έδεσσα αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) 2, «Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Παραβεγορίτιδα Οδός (Άρνισα - Αντίγονος) – συνάντηση με την Ε.Ο. 3 - Βεύη. Ο άξονας αυτός έχει τεράστια σημασία για τις μεταφορές, τον τουρισμό και την Οικονομία της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετεί, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές που έγιναν στα Βαλκάνια και την κατασκευή του οδικού άξονα της Εγνατίας, με την οποία συνδέονται όλοι οι εγκάρσιοι άξονες της Βόρειας Ελλάδας προς τα σύνορα» και η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου άξονα είναι επιβεβλημένη για τους παρακάτω λόγους:

- Τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών της κεντρικής Μακεδονίας.

- Τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών της εθνικής οδού (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών).

- Την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με τη διασφάλιση γρήγορων και ασφαλών μετακινήσεων.

- Τη μείωση του κόστους μεταφορών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σημαντικού σε έκταση και σημασία για την εθνική οικονομία πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας της περιοχής.

PreviousNext