Τροχοί & TIR

Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. το 1ο στάδιο και το 2ο στάδιο για την εφαρμογή του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)», δηλαδή η βάση δεδομένων του Μητρώου
Κοινοποίηση στα Social Media

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. το 1ο στάδιο και το 2ο στάδιο για την εφαρμογή του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)», δηλαδή η βάση δεδομένων του Μητρώου Γεφυρών και τα Εθνικά Εγχειρίδια Οπτικής Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών.

Το 3ο στάδιο αφορά στη σύνταξη του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)», ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με τις επιθεωρήσεις των γεφυρών, την αξιολόγησή τους καθώς και τη συντήρηση αυτών.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάθεση σχετικών απόψεων και για το 3ο στάδιο, ακολουθεί η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ., στην ενότητα «Δημόσια Έργα Διαβούλευση». Συγκεκριμένα, θα αναρτηθεί σε αρχείο pdf ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.).

Για την καλύτερη επεξεργασία των τυχόν απόψεων που θα κατατεθούν, θα πρέπει αυτές να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση d1.gram@ggde.gr.

H διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 26-11-2020 και έως τότε πρέπει να κατατεθούν οι παρατηρήσεις στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Διαβάστε επίσης

PreviousNext