Με βάση στοιχεία οικονομικών επιτροπών διαφόρων Δήμων και Περιφερειών, η μέση προτεινόμενη τιμή μίσθωσης μηχανημάτων και προσωπικού διαμορφώνεται στα επίπεδα του παρακάτω πίνακα:

horis_titlo_30.pnghoris_titlo1_3.png

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το μίσθωμα, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, ο χειριστής, όχι, όμως, ο Φ.Π.Α.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως οι ιδιοκτήτες των Μ.Ε. και εργολήπτες είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία των Μ.Ε. και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές είναι μόνο ενδεικτικές και δεν μπορεί να ισχύουν για όλη την Επικράτεια. Σε μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής χώρας συχνά οι τιμές μίσθωσης/ ώρα είναι χαμηλότερες, κάτι που δεν συμβαίνει στις νησιωτικές περιοχές.

dsc04197_-_antigrafi.png