Τροχοί & TIR

Οι διαγωνισμοί του Γ’ Τριμήνου 2020

Σύμφωνα με τους Στατιστικούς Δείκτες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για Δημόσια Έργα, ο αριθμός των διαγωνισμών και η αξία τους εμφανίζεται στον παρα
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με τους Στατιστικούς Δείκτες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για Δημόσια Έργα, ο αριθμός των διαγωνισμών και η αξία τους εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αξίζει να σημειωθεί πως από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα έως τέλη Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκαν 9.513 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί συνολικής αξίας 12.255.035.553 ευρώ.

Οι διαγωνισμοί για ΕΡΓΑ που δημοσιεύτηκαν ανήλθαν στους 8.837 με συνολική αξία 11.917.342.175 ευρώ, ενώ οι Διαγωνισμοί για ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δημοσιεύτηκαν ήταν 676 συνολικής αξίας 337.693.378.

Για τους παραπάνω διαγωνισμούς οι υποβληθείσες προσφορές ανήλθαν στις 63.161.

PreviousNext