Τροχοί & TIR

Πρόσκληση για μίσθωση Μ.Ε.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας καλεί τους κατόχους ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων όπως καταθέσουν μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας καλεί τους κατόχους ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων όπως καταθέσουν μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των μηχανημάτων τους.

Τα εν λόγω μηχανήματα θα απασχοληθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, στις έκτακτες ανάγκες (π.χ.: πλημμύρες, φωτιές, κατολισθήσεις, καταπτώσεις, χιονοπτώσεις κλπ.) -που τυχόν προκύψουν- κατά το έτος 2021.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των μηχανημάτων τους θα αναφέρει απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία: α) Επωνυμία επιχείρησης, β) ΑΦΜ επιχείρησης, γ) έδρα επιχείρησης (δ/νση), γ) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό & φαξ) δ) e-mail ε) εκπρόσωπο επιχείρησης με τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτογραφία του Μηχανήματος/οχήματος, που να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.

2. Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας του Μηχανήματος/οχήματος

3. Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής τελών κυκλοφορίας

4. Φωτοαντίγραφο Ασφάλισης του Μηχανήματος/οχήματος.

5. Φορολογική Ενημερότητα επιχείρησης.

6. Ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης.

7. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ, όταν υπάρχει υποχρέωση.

8. Φωτοαντίγραφο Άδειας Χείριστού(-ών) των μηχανημάτων έργων.

9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86, ότι τα φωτοαντίγραφα είναι ακριβής αναπαραγωγή των πρωτοτύπων

Πληροφορίες: κα. Σπυριδούλα Χαρίτου, 2741360693

PreviousNext