Θεσμικό πλαίσιο ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων

Στη σύσταση ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση και την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τους ελέγχους των ανυψωτικών μηχανημάτων προχώρησε το υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Ως εκπρόσωπος της ομάδας ορίστηκε ο κ. Χρήστος Κατσάς του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που υπηρετεί στη Δ/νση Μητρώων με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Φλώρο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών που υπηρετεί στη Δ/νση Μητρώων.