διαγωνισμών λεωφορείων

Ζητήθηκε νομική υποστήριξη για τον διαγωνισμό των 770 λεωφορείων

Έναντι του ποσού των 60.000 ευρώ, δικηγορική εταιρεία θα αναλάβει την «παροχή Εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης του

Φίλτρα