χιονοκουβέρτες ελαστικών

Υποχρεωτικά χιονολάστιχα και αλυσίδες

Υποχρεωτικός καθίσταται ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όταν επιβάλλονται σχετικοί

Φίλτρα