κόμβος Θηβών

Νυχτερινός αποκλεισμός κυκλοφορίας στον κόμβο Θηβών

Για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης εφεδράνων σε γέφυρα του κόμβου Θηβών (ΧΘ 23,7) στην Ολυμπία Οδό, κατά το χρονικό διάστημα από τις 20:00 το

Φίλτρα