Παραβάσεις ταξί

Παραβάσεις ταξί και αφαίρεση αδειών

Στο πλαίσιο διενέργειας εξειδικευμένων τροχονομικών ελέγχων σε Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητα (ταξί), που πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29.06.2022 από

Φίλτρα