παράταση φορολογικής δήλωσης

Μέχρι 4/2/22 οι δηλώσεις

Παρατείνονται έως και τις 4 Φεβρουαρίου του 2022 οι προθεσμίες που λήγουν από τις 24 Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου για υποβολή δηλώσεων και

Φίλτρα