πρατήρια LNG

Όροι, τεχνικές προδιαγραφές για αδειοδότηση πρατηρίων LNG

Με απόφαση των συναρμόδιων υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται: α) οι ελάχιστες εσωτερικές και εξωτερικές

Φίλτρα