τουριστικές σχολές

αστικά λεωφορεία

Μειωμένο κόμιστρο σπουδαστών Τουριστικών Σχολών

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεών τους, οι σπουδαστές/ριες των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού δικαιούνται μερική

Φίλτρα