3887/2010

ΙΜΕ ΕΠΕ: 10 Χρόνια παράταση

ΙΜΕ ΕΠΕ: 10 Χρόνια παράταση

Παρατείνεται για 10 ακόμα χρόνια το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΙΜΕ ΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 3887/10 το αργότερο μέχρι το 2023 θα

Καταργούνται οι Άδειες Οδικών Μεταφορών

  Καταργούνται οι ΑΟΜ Καταργούνται οι εκτιμητικές επιτροπές Απλουστεύεται η πρόσβαση στο επάγγελμα Χρειάστηκαν τρία ολόκληρα χρόνια για να

Φίλτρα