αμαξοστοιχία

Ενισχύονται τα τουριστικά λεωφορεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 21 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των φορέων εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων και αμαξοστοιχιών που

Φίλτρα