αναστολή εργασίας

Διευκρινίσεις για τις συμβάσεις εργασίας σε αναστολή

27/01/2021 - 17:00

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχει δεχτεί το υπ. Εργασίας αναφορικά με την απαγόρευση καταγγελιών και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, όπως