αναστολή συμβάσεων εργασίας

Αναστολές συμβάσεων εργασίας

Από 10/4/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής

Φίλτρα