Ανατολική παράκαμψη Ξάνθης

Φωτό: Περ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης