ανατρεπόμενο Ducato | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ανατρεπόμενο Ducato

Νέο ανατρεπόμενο Ducato

Με εργοστασιακό σύστημα ανατροπής τριών (3) κατευθύνσεων, λανσάρει η Fiat Professional το ανανεωμένο Ducato, το οποίο προσφέρεται για την υποστήριξη μικρών τεχνικών έργων εντός πόλεων και για μεταφο