ανταλλακτικές πινακίδες

Πώς γίνεται η μεταβίβαση των ρυμουλκούμενων

24/03/2023 - 14:22

Με έγγραφη συμφωνία πωλητή – αγοραστή που υπογράφεται στην υπηρεσία Μεταφορών γίνεται η μεταβίβαση κάθε ρυμουλκούμενου και ο αρμόδιος υπάλληλος