απόσυρση παλαιών οχημάτων λόγω ηλικίας

Παράταση ισχύος των Δελτίων ΚΤΕΟ λεωφορείων και ταξί

Παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου λεωφορείων και επιβατηγών οχημάτων που έχουν πάρει παράταση για την απόσυρσή τους από την