ασφαλιστικές οφειλές

ΕΦΚΑ: Μέχρι 72 οι ρυθμισμένες 12 δόσεις

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ήδη ισχύουσας διάταξης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις, των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας,

Φίλτρα