ασφαλιστική εταιρεία

Οριστικό το «κανόνι» της ασφαλιστικής City Insurance

Μετά το 4μηνο στο οποίο τελούσε σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης, επήλθε το οριστικό τέλος της ασφαλιστικής City Insurance με την επίσημη ανάκληση

Φίλτρα