ασθενοφόρα ΜΑΝ

Εντός πενταετίας, ο όμιλος Falck Group θα εντάξει στον στόλο του περίπου 2.500 ασθενοφόρα MAN TGE.

Παραγγελία ρεκόρ για το MAN TGE

Περίπου 2.500 ασθενοφόρα MAN TGE θα εντάξει στον στόλο του έως το 2026, ο δανέζικος όμιλος Falck Group, ο οποίος είναι ένας διεθνής πάροχος υπηρεσιών

Φίλτρα