αστικά

Ηλεκτρικά τα Αστικά Λεωφορεία

12/11/2018 - 14:16

Τουλάχιστον το 50% των νέων αστικών λεωφορείων θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά και το ποσοστό ανεβαίνει στο 75% με ορίζοντα το 2030. Τα παραπάνω