αξιόγραφα

Διευκρινίσεις τραπεζών για την παράταση πληρωμής επιταγών

Όπως είναι γνωστό, με τον νόμο 4781/21 προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων

Φίλτρα