αυτόνομο πλοίο

Μετά τα φορτηγά ήλθαν και τα Αυτόνομα πλοία

Μετά από σχεδιαστικές και κατασκευαστικές προσπάθειες, το πρώτο αυτόνομο (χωρίς πλήρωμα) πλοίο κάνει τις πρώτες του δοκιμές με στόχο πολύ σύντομα να

Φίλτρα