βιοντήζελ

Στο 7% η ανάμειξη βιοντήζελ στο πετρέλαιο κίνησης

Διατηρείται το ποσοστό 7% σε όγκο στην ανάμειξη του βιοντήζελ στο πετρέλαιο κίνησης. Φέτος, 104.000 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντήζελ θα αναμειχθεί με

Φίλτρα