Δερβίσης ψυκτικοί θάλαμοι

Οι δύο νέοι θάλαμοι κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Α. & Ι. Δερβίση και προορίζονται για τη μεταφορά ευπαθών προϊόντων από την εταιρεία VERGO Trans.