διαχείριση αποστολών

Αναβαθμίζει τη διαχείριση αποστολών η GEODIS

Η GEODIS βελτιώνει την ψηφιακή εμπειρία των 60.000 πελατών της υπηρεσίας «Distribution & Express», με μια νέα διαδικτυακή πύλη διαχείρισης