Διεύθυνση Μεταφορών Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας για θέματα αυτοκινήτων

19/03/2021 - 12:59

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξυπηρετεί τους πολίτες που απευθύνονται στη Δ/νση Μεταφορών