Διεύθυνση Συγκοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Διεύθυνση Συγκοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι συλληφθέντες για την έκδοση αδειών οδήγησης

Στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανήκουν οι επτά εμπλεκόμενοι στην έκδοση αδειών οδήγησης, «χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία», διευκρινίζει το υπ.