ΔΥΟ

Χρυσή λίστα φορολογουμένων για γρηγορότερη επιστροφή φόρων

27/07/2019 - 09:00

Στο πλαίσιο επιτάχυνσης και απλούστευσης της διαδικασίας των επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων