ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης

28/11/2022 - 14:36

Με σημερινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 6016/Β/28-11-22) τροποποιείται προγενέστερη απόφαση για τους