έκδοση αδειών οδήγησης

Οι συλληφθέντες για την έκδοση αδειών οδήγησης

08/09/2020 - 09:54

Στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανήκουν οι επτά εμπλεκόμενοι στην έκδοση αδειών οδήγησης, «χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη