εκμίσθωση οχημάτων

Μέχρι 10 ετών τα ενοικιαζόμενα

11/05/2021 - 09:21

Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 125 κ. εκ. ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από την