εκπαίδευση οδηγών

Η DAF εκπαιδεύει τους οδηγούς

Η DAF διευρύνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγών «EcoDrive+ Training» σε πανευρωπαϊκή βάση, καθιστώντας το διαθέσιμο αρχικά στη Γαλλία, στη Γερμανία,

Φίλτρα